Corona maatregelen

In verband met het corona virus COVID-19 hebben wij de volgende maatregelen getroffen.

 • Onaangekondigd bezoek.
  Om de contactkring zo klein mogelijk te houden, is onaangekondigd bezoek niet mogelijk. Wil je langskomen, bel dan eerst even met ons, zodat we kunnen overleggen. Bedankt voor je begrip.
 • Boodschappen.
  De meeste boodschappen bestellen we online. Hiermee verkleinen we de kans op besmetting door onbekenden.
 • Dagelijks schoonmaken
  We maken dagelijks de toiletten en deurklinken schoon, om zo verspreiding van het virus via deze oppervlakken te minimaliseren.
 • Niet meer dan 3 personen in de hal.
  Bij het halen en brengen van onze bewoners willen we niet meer dan 3 personen in de hal. We verzoeken om dit contact moment kort te houden.

RIVM

Het RIVM heeft op hun site richtlijnen vastgesteld met betrekking tot COVID-19. Deze is hier te vinden. Als Tabitha Woonzorg volgen wij deze richtlijnen daar waar het binnen een kleinschalige Woonzorg van toepassing is.

Richtlijnen rond een COVID-19 besmetting

Onderstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de leefregels vanuit het RIVM, die hier te vinden zijn.

 • Bij mogelijke klachten word de bewoner van de groep gescheiden en door de verzorger / ouder opgehaald. De verzorger / ouder is verantwoordelijk voor het laten testen van de bewoner.
 • Bij een COVID-19 besmetting van een bewoner moet zij na 7 dagen minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. Bij een verminderde weerstand is dit na een periode van 14 dagen.
 • Bij COVID-19 klachten, maar geen vastgestelde besmetting. Dan wordt de bewoner eerst getest. Pas na een negatieve uitslag, 24 uur klachtenvrij en in overleg met ons kan de bewoner weer op de groep terugkomen.
 • Bij nauw contact van een bewoner met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld kan de bewoner pas weer op de groep terugkomen nadat de testuitslag negatief is. Deze test moet minimaal op de 5e dag na het laatste contactmoment tussen de bewoner en de besmette persoon uitgevoerd worden.
  Dit staat los van het feit of de bewoner zelf ook besmet is geweest.

Vragen ?

Hebt u vragen over onze aanpak m.b.t. corona, neem dan gerust contact met ons op.